Detailinformationen
MOZART, Wolfgang Amadeus - D'Bäurin hat d'Katz verlorn < zurück
Titel: D'Bäurin hat d'Katz verlorn
4-stimmiges Lied für gemischten Chor a capp.

Bestellnr.: 44 050 (Singp.)